top of page
Featured Posts

For å kunne forstå seg selv..

For å kunne forstå seg selv er det viktig for meg å lese om hva andre tenker og høre deres erfaringer. Derfor leser jeg mye, ikke bare om samtidsaktuelle temaer, men om filosofer og tenkere fra en helt annen tidsalder. Er det ikke litt pussig at vi til alle tider har fundert på hvem vi er, hvilken plass vi har i samfunnet og forholdet vi har til andre mennesker. Tenk på "Odins tale", utrolig at det i Norrøn tid var fokus på vennskap og hvordan man skulle forholde seg til hverandre.

I søndagsutgaven av Aftenposten snakker Håkon Bleken åpent om den "uroen" som driver han framover. Han har ennå ikke funnet seg selv og sier at han ønsker å gi uttrykk for noe vaklende som ikke er så jævla sikkert.

Synes det var ærlig og modig sagt. Sitatet "treffer", det at vi er på let både personlig og kunstnerisk, må da være veldig spennende....vi har fortsatt ikke svaret eller sannheten. (Sokrates sa engang: "Det eneste jeg er sikkert på at jeg vet, er at jeg intet vet. ) Er det ikke slik vi leter i kunsten også, at den skal gi oss mening og at vi kan gjenkjenne "noe"...?

www.kariart.net

www.facebook.com/kariart.net

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Recent Posts
Search By Tags
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Follow Us
bottom of page