Statement

Som kunstner ønsker jeg å være bevisst på hvilket budskap jeg formidler i bildene.

Jeg arbeider som oftest intuitivt, men har klart for meg hva som er viktige prinsipper i arbeidsprosessen. Livet har gitt også meg både store gleder og utfordringer. Kunstkritikere synes å kjenne igjen noe av denne spenningen i bildene mine.

Når jeg komponerer bilder, ønsker jeg å få fram at mennesket har en frihet til å utvikle seg og til å være i endring.

Røffe penselstrøk og kraftfulle farger ønsker jeg skal symbolisere kraft og energi. De mer sarte delene av livet, symboliseres med transparente flater og forsiktige linjer.

Friheten til å skape min egen stil er viktig. Det er viktig for å fortelle at ethvert menneske er unikt, og at det perfekte ikke finnes. Jeg ønsker å skape bilder ut fra mine egne forestillinger og opprinnelse, ikke kopiere noe.

Rødt og hvitt har alltid betydd noe spesielt for meg. Som da jeg fikk min første røde trehjulssykkel. Med denne ble jeg plutselig mer mobil, og rødfargen fikk meg til å føle meg både sterk og synlig. Den hvite fargen inviterer meg inn i det hellige rom. Jeg får en følelse av andektighet fordi her skapes det ro for sjel og sinn.

Til slutt overføres bildet til betrakteren og sin fantasiverden. Der skal det skapes videre. Løsningen skal aldri være gitt.

 


She courageously goes beyond the given and familiar, pioneering new techniques and materials in order to expand her own vision. The magic emerges in the tension between control and spontanety, and the result is invariably surprising, open-ended, poetic, and spiritual.

(Persis M Singh, kunsthistoriker USA)