top of page

Den levende kunsten/The vivid art

-å være til stede og i endring-

 

Mine arbeider har komposisjoner som ikke er tydelig eller gitt. Tilskueren skal få en retning ved hjelp av former og fargevalg, til å komponere bildet ferdig selv, gjennom erindring, gjenkjenning, assosiasjon og refleksjon…..slik enhver komponerer og tar valgene i sine egne liv. 

Det er viktig med en "åpenhet", slik at bildet skal kunne tolkes forskjellig fra dag til dag, etter sinnstilstand og humør. Det skal være en støtte til fantasien, en trøst til det sårbare, en energi til det sprudlende livet. 

For meg er det viktig å ha fokus på det levende mennesket, med sorger, gleder, utfordringer. Jeg lar streken boltre seg, lar den finne nye veger, løsninger, føre inn til "hemmeligheten" som finnes i hver av oss, unikt, levende og absolutt ikke fastlåst.

Jeg tenker mye over de eksistensielle spørsmålene, sammen med underbevisstheten og det intuitive er de med meg i arbeidet og bygger "på", strøk for strøk.

Bildet skal gi en følelse av frihet til å tolke. Det er krevende å "lykkes" i samfunnet vårt, kravene er så mange og så store, det er krevende å holde taket i seg selv, men så lett å la andre ta kontrollen. Når kan vi bli fri nok og finne tilbake til den vi virkelig er?

Bildet kan dekoreres pent, jeg kan pynte det nydelig, jeg kan etterligne naturens skaperverk, eller det kan være fristende å kopiere det andre har gjort før meg. Jeg arbeider hele tiden mellom de to ytterpunkene, kaos og kontroll. Viktig er det å la bildet være åpent, på min måte, likevel med kontroll, slik det er viktig å skape våre liv.

Jeg arbeider med å gi strøkene energi, jeg arbeider med å gi dem kraft, slik det levende mennesket skal finne sin styrke.. 

Jeg fasineres av filosofer, tenkere som gjennom alle tider har forsøkt å gi svarene. De eksistensielle spørsmålene er tidløse og endrer seg lite til tross for et samfunn i total forvandling. Kunsten blir en redskap til å prøve å besvare disse spørsmålene. 

Den danske filosofen K.E. Løgstrup sier at vi har en flik av en annens liv i våre hender.

Finner vi den gode kilden i oss selv, er vi også forbilder for andre. 

Jeg ønsker å tenke stort, jeg ønsker at hver enkelt av oss skal finne «vår gode hensikt» og formidle dette videre, slik at vi kan være med å skape en god verden.

Jeg ønsker at du som betrakter av min kunst, skal lete frem, komme i kontakt med dine ekte verdier, din ressurs….det levende mennesket.

 

bottom of page