top of page

Welcome to the series "The Song of the Earth". If you want to know more about the inspiration for the pictures, you will find text at the bottom after the last picture. Please click for bigger size.

 

"The Earths Song" - Contemporary art on a historical basis

"The Song of the Earth"

The text is a part of the Norwegian Art Magazine "Kult".

Samtidskunst på historisk grunn

Sokneprest Jan Terje Christoffersen, Tønsberg domkirke

 

Fra den aller første kirke som er kjent, huskirken i Dura Europos i Syria fra midten av 200-tallet, vet vi at kristen kult og kunst har gått hånd i hånd. Slik var det også da kristendommen kom hit til landet. Kunsten er kirkebyggenes tause og kraftfulle tale om gudstroens mysterier. I Bibelens eget billedspråk er kirkens utsmykking som jakobsstiger som på drømmelikt vis holder det himmelske og det jordiske sammen. Kunsten er bokstavelig kirkerommets største skatter.

 

Kirkekunsten følger i stor grad kirkerommets levealder. Utfordringen med dette kan være at vi mister blikket for hva bildene forteller til oss som lever i dag. Ved å ta nye bilder inn i rommet oppstår en dynamikk mellom det varige og det temporære som får rommet i tale på en ny måte. Dette ble forsøkt ut med samtidskunstutstillingen Peregrinus i 2019. Nå i 2022 fortsetter utforskingen av samtidskunstens muligheter i historiske Tønsberg domkirke.

Først ut var billedkunstner Kari Elisabeth Haug som her forteller om hvordan hun i samarbeid med domkantor Espen Melbø skapte kunst på stedet ved å male i sanntid til mektige orgelklanger fra Domkirkens 98 år gamle Frobenius-orgel. Slik ble orgelmatine nr 641 en totalkunstopplevelse helt utenom det vanlige. Med lerrettet projisert i stort format på fondveggen over alteret, fikk musikken farge og form takt for takt og tone for tone. Responsen var stor.

 

Med dette har Kari Elisabeth Haug innledet en serie med kunstprosjekter utover sensommer og høst med Vestfold kunstsenter og Galleri BKD som samarbeidspartnere. Flere unike øyeblikk venter. Tønsberg domkirke presenterer samtidskunst på historisk grunn.  

 

 

Sangen om jorden

Tekst: Kari Elisabeth Haug

 

I mai måned deltok jeg i et utstillingsprosjekt i Galleri BKD (Bygg, Kunst & Design) i Tønsberg.

Gjennom fire uker arbeidet jeg med et tema som i slutten av perioden skulle presenteres for publikum.

Musikk, litteratur, filosofi og den åndelige dimensjonen er en stor inspirasjonskilde i arbeidet mitt, og det var derfor svært inspirerende å kunne gå inn i et prosjekt hvor også Tønsberg Domkirke var en del av samarbeidspartene.

Prosjektet startet i Domkirken hvor domkantor Espen Melbø spilte J.S. Bachs Die Kunst der Fuge, og hvor jeg fulgte musikken intuitivt på lerretet. Det ble viktig for meg å skape noe som har aktualitet, og prosjektet fikk tittelen «Sangen om jorden». «Sangen om jorden» er en hyllest til jorden vår, og til alt liv. Vi trenger et håp nå, om å kunne beholde og bevare. Bachs musikk, glassmaleriene, ornamentikken og stemningen i det sakrale rommet

var fantastisk å oppleve, og det var med ydmykhet og var pensel mitt maleri ble påbegynt.

Tilbake i Galleri BKD ønsket jeg å utvikle arbeider med inspirasjon også fra en annen av mine yndlingskomponister; Arne Nordheim. Og jeg ønsket å utforske på hvilken måte Bachs og Nordheims særpreg ville få betydning for uttrykket mitt.

 

Musikk er altså utgangspunkt for det jeg skaper. En tonerekke overføres som en linje, pausen som en flate. Klangen er fargene som settes sammen og rommer komposisjonen. Dynamikk, rytme og tid brukes aktivt, jeg rives med, fra det kraftfulle og hurtige til det sarte og langsomme. Jeg elsker å la disse elementene samhandle og på den måten «utvide» opplevelsen av bildet.

Jeg har også tidligere arbeidet med Arne Nordheims musikk. Hans grunnmotiver som ensomhet, død, kjærlighet og landskap engasjerer meg. Når jeg lytter til musikken, blir jeg med på en reise som muligens kan lede frem til svar på noe av det jeg undres over i livet og som kan føres videre i maleriet. Det betyr derfor mye for meg at Arne Nordheims kone, Rannveig Getz Nordheim, verdsetter arbeidet mitt og ønsket å være til stede på åpningen.

Resultatet av prosjektet og utforskningen ble til to forskjellige uttrykk. Bildene, «Sangen om jorden» (Bach) og «Aftonland» (Nordheim) fikk hver sin strek, rytme og intensitet. Mange besøkende lot seg begeistre, og det var fint å kunne invitere publikum med i dialog. Verkene vises under «Kunst rett vest» i Fossekleiva Kultursenter på Berger hvor jeg har visningssted to helger i september. Prosjektet ble avsluttet i Tønsberg Domkirke med en kunstersamtale med sogneprest Jan Terje Christoffersen.

Sommeren har også vært innholdsrik, da jeg ble invitert av en italiensk kurator i samarbeide med Pavilion Bangladesh til å holde soloutstillingen Metamorfose i forbindelse med den 59. Biennale Di Venezia. Temaet i Metamorfose er en dialog om livet og døden, om verdisett og veien hver av oss går. Det tar utgangspunkt i Divina Commedia skrevet av den italienske forfatteren Alhigieri Dante. Utstillingen Metamorfose vises i Sande Kunstforening senere i høst.

bottom of page