About the serie "Lyca`s song" 

Jeg vil presisere at alle mine bilder kan og skal tolkes fritt ut fra betrakterens ståsted. 

Likevel ser jeg at mange har glede av å høre hva som har inspirert meg til å skape, og for dere som ønsker å lese om min inspirasjonskilde, kan dere lese den her.

I serien «Canticum Lyca`s» møter jeg «The little girl lost» og «The little girl found» skrevet av den engelske poeten William Blake. Jeg har også lyttet til den østerriske komponisten Georg Gottschamels musikalske tolkning av diktet, «Lyca`s song», som berører meg gjennom klanger og melankoli. Arbeidene mine er fritt oppstått, men gjennom arbeidsprosessen knytter jeg disse kunstnerne til prosjektet fordi de «støtter meg» og forsterker det jeg ønsker å uttrykke.

 

I Blakes dikt kan jeg gjenkjenne min egen historie, frigjøring og møte med egen «voksenhet». Lycas vei går gjennom farefullt terreng, i møte med ville dyr. Min egen løsrivelse fra foreldre og røtter, det trygge miljøet og møte med det «ukjente» ble for meg krevende og utfordrende. Fra det sårbare og uskyldige barnet skulle jeg ut og møte erfaringene i livet, lik som Lyca.

For meg representerer Lyca jordens og menneskets sjel. Jeg føler sameksistens og fellesskap med henne, og i dette «fellesskapet» er verkene «Lycas sang», «Løsrivelse», «Sjelens bosted», «Mot oppvåkning», «Trøst» og «Den vidunderlige hagen» blitt til. 

«Den vidunderlige hagen» bekrefter et etterlengtet håp. Håpet om at jorden og mennesket skal våkne fra sin søvn, at mennesker gjennom erfaring finner tilbake til hverandre og lever i harmoni blant alt levende.
Diktet «The little girl found» er profetisk, og det hele ender godt. 

Inspirert av «Lyca`s song», William Blake (1757-1827) - fra samlingen «Songs of Experience»

Komponist: Georg Gottschamel f. 1954 - «Lyca`s song»

https://www.sanftegeorgsmusik.at/liste-der-stuecke/lieder/lycas-song/

Read more about Georg Gottschamel on his homepage https://www.sanftegeorgsmusik.at