top of page

Temautstillingen "DU er DU på jordens HJERTE"

med inspirasjon hentet fra Tarjei Vesaas roman «Fuglane» og et utvalg av Arne Nordheims verker.

Min kunst gjenspeiler min reise, gjennom erfaringer og det å være til, en søken etter svarene som synes så overveldende og fundamentale.

Det moderne samfunnet utfordrer oss, på hvem vi er, hvem vi burde være og på hvilken rolle og plass vi har og inntar i den nye

samfunnsmodellen. Og jeg tenker;

kan kunst hjelpe til at vi bedre forstår oss selv og til å se verdien i eget liv? Kan jeg med mine temaer invitere deg til en indre psykologisk

reise?

Jeg har alltid undret meg. Spørsmålene ble mange. Jeg søkte til filosofers forklaringer. Litteratur og musikk ga meg innblikk i andres liv, jeg

kunne drømme, fantasere. Jeg elsket gården der jeg vokste opp, dyrene, åkrene, vinden, naturen, været som skiftet og ga bekymringer og

glede. Jeg var vitne til slekters gang.

Forfatteren Tarjei Vesaas og romanen «Fuglane» setter fokus på og skildrer mye av det jeg er opptatt av og ønsker å berøre i kunsten min.

Og jeg kjenner meg godt igjen i komponisten Arne Nordheims søken, en rastløshet i våre sjeler etter å finne «stillhet» og sannhet. «Der inne

lever et liv som er uoppdaget,» sa han, og jeg henger meg på. Vi må forstå vår egen eksistens i et stort og skremmende hele.

Jeg berøres av poesien, av musikken, dette er en del av meg, derfor blir det også naturlig å bringe disse elementene inn i bildene mine.

Om temaets tittel: »Du er Du» er et sitat fra «Fuglane» og er en bekreftelse på vår egenart, en oppfordring, en beskjed til oss om at vi er

gode nok og at vi har en plikt til å se og bruke oss som den ressursen vi er. Du er unik, vi er unike.


«På jordens hjerte» er hentet fra Arne Nordheims musikk og den italienske forfatteren Salvatore Quasimodos dikt «Og plutselig er det aften»,

Quasimodo mottok Nobelprisen i litteratur i 1959.

Norheim brukte poesi i komposisjonene, med tema som ensomhet, kjærlighet, død og landskap. «Jordens hjerte» er stedet der vi lever og

kjenner pulsen, «et bankende hjerte» som må tas vare på..

Slik ønsker jeg med denne utstillingen og temaet å sette fokus på mennesket og dets verdi i samhørighet med naturen vi er en del av, på

menneskets rolle i et moderne, digitalt samfunn hvor vi utfordres av roboter og kunstig intelligens.

Jeg ønsker, via mitt billedspråk, å løfte frem tidløse forfattere, tidløse komponister, med tidløse spørsmål rundt eksistensielle utfordringer.

Teksten fortsetter som et kompendium med en beskrivelse og analyse av billedserien. Alle bildene i denne serien har tekster/kommentarer.

Om du skulle ha interesse av dette innholdet er det hyggelig om du tar kontakt.

http://litteraturhuset.no/arrangement/du-er-du-pa-jordens-hjerte/

Magasinet KUNST skriver:

haug-5_PÃ¥_jordens_hjerte.jpg
bottom of page